Kepengurusan LPMKal

30 April 2014
Administrator
Dibaca 413 Kali

Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (LKMKal) adalah salah satu lembaga kemasyaratan yang berada di Kalurahan.

TUGAS LKMKal

  1. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif,
  2. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat,
  3. melaksanakan dan
  4. mengendalikan pembangunan.

FUNGSI LKMKal

  1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

NO

NAMA

ALAMAT

JABATAN

1

NANANG SUJATMAKA,ST

KALAKIJO

KETUA I

2

AHMADI,S.Pd

IROYUDAN

KETUA II

3

NUGROHO DWI A

KEMBANGGEDE

BENDAHARA I

4

WAGIMIN

WATUGEDUG

BENDAHARA II

5

HENDRI

PRINGGADING

SEKRETARIS I

6

MUJAHIDIN

DUKUH

SEKRETARIS II

7

MULYADI

KEMBANGPUTIHAN

SEKSI KEAMANAN DAN KESEJATERAAN MASYARAKAT

8

SUHARTO

KADISONO

SEKSI KEAMANAN DAN KESEJATERAAN MASYARAKAT

9

SUPANGAT

KENTOLAN KIDUL

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA

10

SUPRIYONO

KEDUNG

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN KESATUAN BANGSA

11

ARIS

KENTOLAN KIDUL

SEKSI PENIDIDKAN PEMUDAN OLAHRAGA DAN KESENIAN

12

ZARMAWI

PRINGGADING

SEKSI PENIDIDKAN PEMUDAN OLAHRAGA DAN KESENIAN

13

M. LATIEF

GANDEKAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

14

PONIDI

BUNGSING

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

15

MUNTAHA

IROYUDAN

SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

16

PONIMAN

KENTOLAN LOR

SEKSI KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA

17

MUFASIR

SANTAN

SEKSI KESEHATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN ANAK DAN REMAJA